Wizja Antiochii

Kontynuacja cyklu nauczań odnośnie wizji dla Antiochii, szczególnie w kontekście dzielenia się Ewangelią z innymi