Życie w Chrystusie

Przykłady z życia Ravi Zachariasa, który odszedł do wieczności 19 maja 2020, w kontekście listu do Filipian 1,27-2,4.