Badanie swojego serca

Chodzenie z Jezusem i badanie naszej rzeczywistej postawy wzgledem Boga w sytuacji kryzysowej. Na przykładzie kilku zdarzeń z życia apostoła Piotra.