Cenne skarby Królestwa Bożego

Nikt i nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga, ale sami możemy oddzielić się od Niego, od relacji z Nim. To my i nasze wybory decydują, jak ta relacja wygląda.